PRIJAVA V TEČAJE 2020

S prijavo v tečaj Šoli za družinske pse PRIDEN.SI podajam tudi SOGLASJE za uporabo posredovanih podatkov v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Seznanjen/a sem, da lahko v pisni obliki kadarkoli zahtevam vpogled v hranjene podatke, ki sem jih posredoval/a, sporočim njihovo spremembo oz. popravke ali zahtevam njihov izbris. Šola za družinske pse PRIDEN.SI izjavlja, da bo vaše podatke varovala v skladu z veljavnimi predpisi. Prosimo, vpišite v spodnjo rubriko svoje ime in naslov. Za mladoletnega vodnika vpiše svoje podatke starš oz. skrbnik, ki zanj podaja soglasje;
dovoljujem, da Šola za družinske pse PRIDEN.SI *
P R I J A V N I C A
Ime in priimek vodnika psa v tečaju *
Ime in priimek vodnika psa v tečaju
Prosimo, izberite tečaj